W średnich oraz dużych przedsiębiorstwach coraz powszechniejszym sposobem zarządzania jest tzw. podejście projektowe. Jest to styl spotykany w przedsiębiorstwach projektowych, budowlanych czy marketingowych. Prawidłowa koordynacja działań, które umożliwią osiągnięcie zadania i „dowiezienie” projektu, nie jest prostym wyzwaniem. To właśnie dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się takie rozwiązania jak np. profesjonalne szkolenie z zarządzania projektami.

Zarządzanie projektami – szkolenia. Dlaczego zarządzanie projektem jest trudne?

Projekt definiuje się zazwyczaj jako ciąg działań oraz zasobów, których wykorzystanie ma na celu osiągnięcie danego celu. W zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa może być to np. wykonanie remontu drogi, postawienie obiektu przemysłowego, stworzenie platformy sprzedażowej czy opracowanie nowego produktu/usług. Aby móc prawidłowo zrealizować projekt, konieczne jest branie pod uwagę trzech najważniejszych aspektów:

  • czas, w którym należy osiągnąć założone cele,
  • budżet przeznaczony na wykonanie zadań, opłacenie pracowników, zakup materiałów, zużycie energii itp.,
  • zakres prac, których wykonanie jest wymagane przez inwestora.

Pogodzenie ze sobą wszystkich tych obszarów oraz umiejętne zarządzanie projektami zdecydowanie nie należy do najprostszych zadań. Istnieje jednak kilka sposobów, by przygotować się do czekających na menedżera projektu zadań – jednym z nich jest kurs zawodowy.

Szkolenia Project Menager w Polsce

Poprzez takie szkolenie Project Manager jest w stanie rozwinąć swoje kompetencje miękkie oraz umiejętność oceny, jakie są ryzyka i zagrożenia związane z danym projektem. Ponadto, przekazuje się wiedzę na temat tego, jakie są sposoby zarządzania zespołami oraz sposoby łagodzenia konfliktów. Taki kurs ma dość ogólny charakter, dzięki czemu zdobytą wiedzę można wykorzystać w różnych branżach. Z kursu w zakresie zarządzania projektami można skorzystać m.in. w następujących lokalizacjach:

  • szkolenie Project Manager w Warszawie,
  • szkolenie Project Manager w Poznaniu.

Źródło: https://openhorizon.com.pl/