Ochrona danych osobowych to nie tylko nowe przepisy, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i prywatność. Wszystkie firmy muszą przestrzegać przepisów RODO, aby zapewnić ochronę danych swoim klientom i partnerom biznesowym. Szkolenia RODO to doskonała okazja, aby poznać się z tym zagadnieniem i nauczyć się, jak przestrzegać przepisów RODO w praktyce.

Czym są szkolenia RODO?

Szkolenia RODO to specjalistyczne kursy, na których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat ochrony danych osobowych oraz przepisów RODO. Szkolenia te są adresowane do przedsiębiorców, pracowników firm oraz wszystkich osób, które chcą poznać się z tematem ochrony danych osobowych. Szkolenia RODO prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w tym zakresie.

Dlaczego warto w nich uczestniczyć?

 • Poznanie przepisów RODO

Szkolenia RODO to doskonała okazja do pozyskania wiedzy na temat przepisów RODO. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, praw klientów w zakresie ochrony danych oraz sposobów przetwarzania danych osobowych.

 • Zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenia RODO pozwalają uczestnikom na zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki temu, uczestnicy kursów będą lepiej rozumieć, jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz jak można im przeciwdziałać.

 • Uniknięcie kar finansowych

Przepisy RODO nakładają na przedsiębiorców duże obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, przedsiębiorcy mogą ponieść bardzo wysokie kary finansowe. Szkolenia RODO pozwalają na poznanie przepisów i uniknięcie kar finansowych.

Jakie zagadnienia poruszane są podczas szkoleń RODO?

Podczas szkoleń RODO poruszane są różnorodne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w tym m.in.:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki administratora danych,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • wymogi dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy,
 • przetwarzanie danych pracowników,
 • sankcje za naruszenie przepisów RODO.

Szkolenia RODO to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów prawa, ale przede wszystkim szansa na zdobycie wiedzy i zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnictwo w takim szkoleniu pozwala na poznanie podstawowych przepisów RODO, które obowiązują w każdej firmie oraz nauczenie się, jakie obowiązki i prawa wynikają z ochrony danych osobowych. Dzięki temu, uczestnik szkolenia będzie mógł odpowiednio chronić dane swoich klientów oraz uniknąć sankcji finansowych za naruszenie przepisów. Warto zatem zainwestować w szkolenie RODO, aby być na bieżąco z najważniejszymi zmianami i wyzwaniami w zakresie ochrony danych osobowych. Takie szkolenia oferuje m.in. firma iSecure.